top of page

Cena

Seznam cen nenajdete!

Stačí mě kontaktovat a já vám na základě vašich požadavků

sdělím přibližnou cenu za mé služby.

Do částky zahrnuji i dopravu na místo.

Vše je velmi individuální, protože zohledňuji spoustu věcí.

Pro každý druh focení je to zcela jiné.

Alespoň orientačně jsou ceny uvedeny na stránce Služby.

bottom of page